En este momento estás viendo Muskizko HAPOren berrikuspenaren aurrerapena aurkeztu da

Muskizko HAPOren berrikuspenaren aurrerapena aurkeztu da

Muskizko HAPO berria idatzi duen taldeak aurrerapen bat aurkeztu du, lurraldearen antolamenduari eta hirigintzari buruzko araudian egindako aldaketa batzuk kontuan hartuta. Aldaketa horiek udalerriaren antolamenduari eragiten diote uholde-arriskuari eta bideei dagokienez.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Errepideen Lurraldearen Arloko Plana 2022ko ekainaren 21ean onartu zen behin-behinean, eta garrantzi berezia du; izan ere, Muskizko saihesbidea deritzona egitea proposatzen du, errepide berrirako jarduketa gisa. Honek udal-plangintza berrian eragin nabarmena izango du, eta udalerriko uholde-arriskuko eremuetan jardutea ahalbidetzen du.

Aurrerapenaren kopia bat eman zaie udal-ordezkaritza duten alderdi politiko guztiei, eta prozedura eta jendaurrean jartzeko bide egokia berrezarriko da, ahal bezain laster.